МІФ

Керівник кафедри 

Мета і завдання
діяльності кафедри МІФ

Мета: Створення умов для діяльності членів кафедри в розвивальному дослідницько-експериментальному режимі роботи, що є головною складовою у формуванні іміджу навчального закладу та сприяє активній соціалізації учнів в сучасному освітньому просторі.

Завдання:

  1. Створення шкільної освітньої системи, що забезпечує розвиток кожного учня у відповідності з інтересами, нахилами, можливостями.
  2. Створення умов для адаптації при переході навчального процесу у навчально-пошуковий, забезпечивши логічний взаємозв’язок між пошуковими компонентами навчальних дисциплін, додатковою освітою і системою розвивальних знань.
  3. Забезпечення психофізичного здоров’я педагогів і учнів, запровадження здоров’я – зберігаючих та інформаційних технологій.
  4. Проведення науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагога, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду.
  5. Створення умов для розробки індивідуальних освітніх траєкторій для кожного вчителя і учня.

 Члени кафедри 

У 2016-2017 навчальному році школа працюватиме над проблемами:

Педагогічна проблема:

– управління розвитком соціальних компетенцій вчителя і учня в контексті реалізації стратегічних завдань закладу освіти;

– державно-громадська система управління освітою.

Методична:

– Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.

Експериментальна проблема:

– Формування іміджу навчального закладу нового типу в умовах регіону.

Виховна проблема:

– Розвиток комунікативної і соціальної компетентностей у системі виховної роботи учнів.

Участь в експерименті: «Моя школа».

Науково-методична проблема кафедри:

  • Розвиток логічного мислення як засіб соціалізації та формування інтелекту особистості.
Подобається