Звіти директора про діяльність закладу

Звіт директора за 2016 рік

3ВІТ директора -2018 (скачати та переглянути можна за цим посиланням) 

Звіт директора школи перед громадськістю за 2017-2018 навчальний рік

Закінчується черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/18н.р.

   Як директор школи, протягом звітного періоду, я керувалася Статутом опорного закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника. Згідно з посадовою інструкцією, керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління. Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2017-2018 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку ОЗНВК «Чаплинська школа-гвмназія»до       2017 року.
    Своєю головною  метою вважаю:

 •  створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів;
 •  вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, – це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю. У 2017 – 2018 навчальному році –колектив працював над впровадженням у навчально-виховний процес Державних стандартів початкової та базової загальної освіти,  реалізацією науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».  В рамках експериментального дослідження педагогічний колектив, учні, батьки разом дбали  про позитивний імідж школи у мікрорайоні. Для цього ми:

– пропагували  досягнення школи, подаючи інформацію про життя і досягнення школи в засобах масової інформації, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості;

– зміцнювали і поповнювали  матеріально-технічну базу школи;

– забезпечували комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і педагогічного колективу;

– впроваджували  профільне та допрофільне навчання;

– пропагували свої здобутки перед громадськістю;.

– вивчали  запити учнів, батьків та думку громадськості про роботу школи.

 

 1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

 Робота школи з питань обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2017/2018 навчальному році передбачала створення умов для отримання кожною дитиною повної загальної середньої освіти. Дані обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи щоквартально узагальнюються, складаються статистичні звіти за затвердженими формами. Станом на 10.10.2017 встановлено, що загальна кількість дітей шкільного віку в мікрорайоні складає 791 дитина, всі охоплені загальною середньою освітою за винятком 5-и учнів, які не підлягають навчанню . 

Аналітичні відомості про дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи станом на 10 жовтня 2017 р.

1.                Всього за списком 791
2.                Підлягають навчанню 786
3.                Не підлягають навчанню (хворі) 5
4.                Навчаються в денній школі 683
5.                Навчаються в інтернатах 9
6.                Навчаються в ПТУ 59
7.                Навчаються в ВНЗ 1-2 р. акредитації                               44
8.                Навчаються в ВНЗ 3-4 р. акредитації 21
8. Дітей 5-річного віку                               84
9.                Не навчаються 0
10.           Не відвідують школу 0

Проводилась цілеспрямована робота щодо набору учнів до 1 класу. Складений спільний план  роботи з ДНЗ  «Вишенька» та «Струмочок», згідно з яким здійснюється співпраця вчителів початкової школи та вихователів. З лютого 2018 року  була організована робота «Школи майбутнього першокласника». Батьки дітей, які не відвідують дошкільні заклади, були проінформовані  про всі заходи, які проводилися в школі щодо роботи з майбутніми першокласниками.

На початок року у  школі навчалося 608 учнів, протягом навчального року прибуло 11 учнів,  вибуло -8,  є накінець  на сьогодні 611 учнів, маємо 28 класів комплектів. Школа І ступеня – 12 класів з них два класи інклюзивного навчання- 2-А і 4-В( в них 6-ро дітей) , які були відкриті в цьому  навчальному році, школа ІІ ступеня – 14 класів (з них  5 класів гімназійних, 4- з поглибленим вивченням предметів, школа ІІІ ступеня профільна -2 класи. Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2017/2018 навчальному році були:- контроль відвідування учнями навчальних занять;- організація навчання за індивідуальною формою (3 учнів – Самарська Анастасія -10клас, Муратові Лілія і Латвіна -3 клас). Середня наповнюваність класів стабільна і становить 22 учня. Протягом наступних трьох років прогнозуємо збільшення постійного контингенту  учнів за рахунок  майбутніх першокласників (за даними обліку у 2018/19н.р. за парти сяде  83 учні). До вашої уваги мережа школи  протягом пяти останніх років:

 

Навчальний рік Кількість класів Загальна кількість учнів
2013-2014 н.р. 27 558
2014-2015 н.р. 28 568
2015-2016 н.р. 26 573
2016-2017н.р. 27 592
2017-2018 н.р. 28 611
Червонополянська філія 9 82
Кучерявоволодимирівська філія 7 51

         З вересня 2017 року школа  отримала статус опорного навчального закладу, до складу якого увійшли дві філії – Кучерявоволодимирівська та Червонополянська.   Тож  на сьогодні робота дирекції школи, педколективу, батьківської громади  спрямована на створення єдиного освітнього простору  через реалізацію програми розвитку вже опорного закладу та завдань, які поставили  перед  нами органи місцевого самоврядування (в особі ОТГ).

     Головна мета нашого опорного закладу –  забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти; впровадження допрофільної  підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи  незалежно від місця  її проживання; раціонального і ефективного використання наявних ресурсів. На сьогодні в опорному закладі навчається 748 учнів (Червонополянська філія –82 учнів, кучерявоволодимирівська – 51 учень).

 Протягом цього короткого часу ми спільно з філіями:

– спланували організаційно-педагогічну, методичну, ексериментальну роботу, проботу сихологічної служби;

 – розробили робочі навчальні плани з урахуванням особливостей контингенту учнів опорного закладу та філій, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затвердили і погодили  в установленому порядку.

   – визначились з обсягом педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях;

  – забезпечили викладання предметів у філіях вчителями – спеціалістами фізичної культури, історії, трудового навчання, англійської мови;

 – організували підвіз учнів і вчителів до опорного закладу і філій.

На сьогодні підвозяться до 11 класу нашого закладу 6 учнів, до 10-го – 4 учнів, до 9-го -2 , до  7-го  – одна учениця, до 3-го –троє учнів.

         Кадрове забезпечення. Організація атестації педагогічних працівників

 Інтелектуальним ресурсом школи є творчий, висококваліфікований педагогічний колектив, який активно впроваджує у практику роботи інноваційні освітні технології, здійснює діяльнісний, компетентнісний підходи до організації навчально-виховного процесу. З 54 вчителів вищу кваліфікаційну категорію мають 30 вчитель, першу кваліфікаційну категорію – 10 вчителів, другу кваліфікаційну категорію – 3, спеціалістів – 11. Звання «Старший вчитель» мають 9 вчителів, «Учитель-методист» – 22

 1. Навчально – виховна робота у навчальному закладі. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

У 2017/18 навчальному році зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства.

Основний напрямок навчальної діяльності закладу в 2017-2018 н.р. – впровадження інноваційних технологій та розвивального навчання, а саме:

  – робота за педагогічною технологією «Росток» 1-А, 2-В, 3-А, 4-А.

 – впровадження інтерактивних технологій,

–  диференційованого навчання;

–  різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

          З метою забезпечення і задоволення особистісних інтересів учнів 1-11 класів, робочий навчальний  план школи цього року продовжував забезпечувати диференціацію за спеціалізацією школярів, за профільністю, а також передбачав збалансованість у співвідношенні між компонентами змісту шкільної освіти: фізико-математичної, суспільно-гуманітарної, оздоровчо-технологічної.

У цьому році в школі впроваджуються різнорівневі програми:

 • за педагогічною технологією «Росток» 1-А, 2-В, 3-А. 4-А;
 • гімназійні класи-5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-В, 10;
 • поглиблене вивчення предметів (9-А, 9-Б, 9-В, 8-А, 8-Б, 8-В);
 • профільне навчання – 4 профільні групи (10-11 класи).

8 – 9 класи працювали за програмами з поглибленим вивченням української мови та літератури, математики, трудового навчання, у 10-11-х класах сформований технологічний, філологічний та математичний профілі навчання. У школі створена і діє система роботи   профільного навчання в 10-11-х класах та допрофільного – в 8-9-х класах.

Навчальний рік Загальна кількість 8-9 класів Класи з поглибленим вивченням предметів % охоплення
класів учнів класів учнів
2013-2014 6 103 6 103 100%
2014-2015 5 93 5 93 100%
2015-2016 4 89 4 89 100%
2016-2017 5 104 5 104 100%
2017-2018 6 112 6 112 100%

 

 Організація профільного навчання:

 

Навчальний рік Загальна кількість  

10-11 класів

профільні класи % охоплення
класів учнів класів учнів
2013-2014 4 75 4 75 100%
2014-2015 4 69 4 69 100%
2015-2016 4 55 4 75 100%
2016-2017 2 52 2 52 100%
2017-2018 2 54 2 54 100%

        

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів, конкретизовано варіативну складову робочого плану. За рахунок годин варіативної складової навчального плану, яка планується з урахуванням побажань учнів, запитів батьків, кадрового та навчально-методичного забезпечення, читаються курси: хореографія,  риторика, основи вебдизайну, історія рідного краю, поетика, спецкурси «Психологія спілкування», «Аранжування особистості», «Навчання ситуаційного спілкування» та проекти «Клас-лідер школи», «Імідж учасників навчально-виховного процесу», «За здоровий спосіб життя» тощо. У цілому – це в середньому –  60 годин.   

        

     Дані про досягення учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів наведені на екрані:

 

№п\п Навчальний рік ІІ етап ІІІ етап ІV етап
Учасники Переможці Учасники Переможці Учасники Переможці
1 2013-2014 92 60 – 65,2% 27 11 – 40,7% 4
2 2014-2015 102 66 – 64,7% 31 14 – 45,2% 1
3 2015-2016 95 61 – 64,2% 29 14 – 48,3%
4 201-2017 85 60 -70,6% 27 12-44,4%
5 2017-2018 69 62 -89,9% 25 13 – 52% 2 4-е місце

 

         Розвитку талантів дітей сприяє  участь у   Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка  та Міжнародному конкурсі української мови ім. П Яцика. У 2017-2018 навчальному році  на районному рівні школа має  17 переможців, 4   –  на обласному рівні.

 1. Виховна робота

 Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

– години спілкування (години класного керівника);

– технологія колективного творчого виховання;

– проектна технологія.        

 Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання. Протягом року проведено 198  позакласних заходи, які охоплювали всі вищезазначені напрямки виховної роботи. Серед них –декади, тижні: з безпеки руху, фізкультури і спорту, пропаганди правових знань та профілактики правопорушень, благодійництва, чистоти та благоустрою, профілактики СНІДу  та наркоманії, охорони праці та  безпеки життєдіяльності, патріотичної роботи; тематичних декад;  12 загальношкільних свят та вечорів, взято участь у понад 30 творчих конкурсах різних рівнів. 

 Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2017-2018 н.р знайшов відображення у проведенні заходів:

 –     до Дня Перемоги;

–       День захисника Вітчизни – 14 жовтня;

–      уроки мужності,  зустрічі з ветеранами війни, конкурс малюнків і листівок

–       «Воїнам АТО»;   

–      виховні заходи до Дня пам’яті жертв голодомору;

–      вже тадиційними стала участь в акції – «Ветеран живе поруч». Наш рій «Турбаївці» вже кілька років кращий в районі та області. В цьому навчальному році ми отримали першість в  районному конкурсі Військово-патріотична  гра «Сокіл» «Джура», в  обласних змаганнях «Покровський гарт» м.Херсон , в обласних  з військово-прикладних видів  спорту м.Нова Каховка

 Екологічне виховання  реалізовується  через організацію екологічних суботників (вересень–жовтень 2017р., квітень 2018р.).

Ми  приймаємо участь в екологічних акціях:

–  «Турбота про птахів»(виготовлення шпаківень та годівничок);

–  «Чисте подвір’я»;

–  «Замість ялинки-новорічний букет»  (грудень 2017р. ). До речі, серед шкіл громади посіли І місце, особливо відзначились учні 3-В, 4-А, 5-А, 6-Б, 2-В, 3-А, 9-В класів.

– «Допоможемо зимуючим птахам»  -Учні 3-В класу ( класний керівник Спірідонова Ю.В.) І місце в районі

–  Обласний конкурс  «Птах року» – І місце в області і І місце в Україні отримує знову ж таки   3-В класу ( класний керівник Спірідонова Ю.В.).

          В школі  підтримуються традиції, започатковані багато років тому. Щорічно ми проводимо такі заходи, як  свято «Обдарованість», де підводимо підсумок роботи за  семестр,  «Козацькі розваги»,  «Осінній бал»,  «Посвяту в старшокласники», «Посвяту в гімназисти»,  огляд-конкурс «Клас року», акції милосердя, учні школи щорічно беруть участь у  Всеукраїнській акціяї «Від серця до серця» (зібрано 3100грн. і передано учням школи на лікування)Художньо- естетичний напрямок:

Високо оцінена участь школи у Таврійському барвограї:  отримали найвищу похвалу: хореографічний гурт, драматичний колектив, хор, художнє читання в тому числі і авторське). На виставці декоративно-прикадного мистецтва кращими визнані роботи Козлєнкової Анни та Скричевського Даніїла. В обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій своїй красі  відзначено учнів 2-А, 4-А,6-Б  класів.

№п\п         Назва             заходу Учасники заходу Місце Керівник
1 Обласний конкурс «Птах року» 3-В клас 1 Спірідонова Ю.В.
2 Всеукраїнський конкурс  «Птах року» 3-В  клас 1 Спірідонова Ю.В.
3 Районний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля-Україна» Збризький    Сер.-8-А клас  

Дрозд Владислав – 9-В клас

Бурлак Мар.-10 клас

Рибчук Станіслав – 8-А клас

Пєтух Анастасія  – 10 клас

 

1  

 

 

1

1

Бартощак Н.  

Васик Л.Т.

Бартощак Н.В.

Васик Л.Т.

Обласний  конкурс майстрів художнього читання «Наша земля- Україна» Дрозд Владислав-9- В клас  

Збризький С.- 8-Аклас

2  

2

 

Васик Л.Т.,  

Бартощак Н.В.

5 Обласний конкурс читців «Світлиця Кобзаревих дум» Збризький Сергій-8-А , Дрозд Владислав  9-_В 2 Бартощак Н.В., Васик Л.Т.
6 Районний конкурс читців «Поетичний камертон Ліни Костенко» Пєтух Анастасія -10 клас 1 Васик Л.Т.  

 

7 Фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко»(художники) Копанська Ірина—7-Б  

Дужик Юлія -9-В

Храброва Тіна-6-В

1  

3

 
8 Районний конкурс агітбригад юних пожежників Учні 7-8 класів 4 Мончик Т.М.
10 Районний конкурс «Букет замість ялинки» Учні 3-В, 4-А, 5-А, 6-Б, 2-В, 3-А, 9-В класів 1  

 

Добрянська С.І., Чухало Л.В., Кузьменко С.І.,  

 

11 Районний конкурс «Допоможемо зимуючим птахам» Учні 3-В класу    

1

Спірідонова Ю.  

Кузьменко С.І.

12 Обласний конкурс «Сміється писанка у всій  красі» Учні  2-А, 4-А,6-Б 1 Чухало Л.В.,  

Добрянська С.А., Бомблюк С.М.

 

 

13 Обласний огляд-конкурс  художньої самодіяльності  

«Таврійський барвограй»:

-хорове мис тецтво (кер. Мальченко Л.І.);

-хореографічне  : гурт «Сузіря» (кер.Мончик Т.М.)

-художнє читання :

-авторське читання;

-вокал:

-вокальний гурт  «Візерунки шляхів»;

-театральне мистецтво

   

 

 

 

Учні  5-8 кл. (40 уч.)

Гурт «Сузіря» (учні 8-10 кл.)

Збризький  Сергій-8А класс

Дрозд Владислав – 9-В клас

Бурлак  Марія -10 клас

Коваленко Анна-7-А клас;

Мельник Вікторіія -7-А клас

Учні 10 класу

Дитячий театр «Пульс»»

   

 

 

1

   

 

 

МальченкоЛ.

Мончик Т.М.

Бартощак Н.В.,Васик Л.Т.

Павлюк А.М.

Гладущенко

Мончик Т.М.

14 Районний конкурс  технічної  творчості «Наш пошук  

і творчість тобі, Україно»

    Добрянський Г.О.
15 Обласні  туристсько-краєзнавчі змагання     Грабар О.О.,  

Кузьменко С.І.

16 Районний конкурс Військово-патріотична  гра «Сокіл»  

«Джура»

Смаровоз В., Трюхан О., Козлєнкова А., Дрьомов Є., КоноваленкоВ., Коцюбський В.,Дрозд В., Ніколенко О. 1 Мончик Т.М.,  

Яцюк  Н.А.

17 Обласні змагання «Покровський гарт» м.Херсон Козлєнкова А.,Смаровоз В., Трюхан О., Дрьомов Є.,Коноваленко В., Ніколенко О.,Коцюбський Д.,Шпакович Д. 1 Мончик Т.М.
18 Обласні змагання з військово-прикладни х ви дів  спорту м.Нова Каховка Козлєнкова А. Смаровоз В., Трюхан О., Коцюбський Д., Коноваленко В., Дрьомов Є., Шпакович Д., Ніколенко О. 1 Мончик Т.М.
19 Районна виставка декоративно-прикладного мистецтва «Барви рідного краю»     Костиря А.А.,  

Красовська О.М.

         Переможцями районного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» стали: Дрозд Владислав, Пєтух Анастасія,  Збризький Сергій. «Наша земля – Україна» . Дрозд Владислав посів ІІ місце в обласному  конкурсі  майстрів художнього читання  «Наша земля – Україна»  – ІІ місце та ІІІ місце в обласному  конкурсі читців «Світлиця Кобзаревих дум». Пєтух Анастасія, 10 клас – районний конкурс «Поетичний камертон Ліни Костенко»  І місце.

 Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Вчителі фізичної культури спрямовують свою роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої змагань з футболу, волейболу, легкої атлетики.

–  Легка атлетика – І місце в районі, прийняли участь в обласних (Трюхан Оксана посіла ІІІ місце в забігу на 800 метрів, Пальона Марія – І місце-штовхення ядра);

– «Старти надій» –  четверте місце в обласних змаганнях з баскетболу серед учнів  6-8 та 10-11   

–   І місце в районних та І місце в зональних обласних змаганнях .  17.05 – фінальні змагання в м. скадовськ

  

         У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного відношення до  старших, однолітків. Протягом року соціальним педагогом Хільченко Л.С. проведено 14  засідань Ради профілактики, організовані зустрічі учнів школи з представниками правоохоронних органів,  спеціалістами соціальних служб, зокрема, інспекції зі справ дітей,  ювінальної превенції, бюро юридичних послуг, суда і прокуратури.  

 Методична робота

Методична робота в школі була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня.

 В цьому році  було організовано роботу  2 кафедри і 6 методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани роботи, єдині науково-методичні теми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання. Результативною була робота всіх методичних структур. Впродовж року адміністрація школи, вчителі проводили семінари, відкриті виховні заходи, уроки, ділились досвідом роботи з колегами  району та області.

Вчителі школи були активними учасниками професійних  семінарів, конференцій тощо, які організовувались в громаді і в області.

Так у цьому навчальному році дирекція школи успішно  презентувала свою діяльність з питання системи роботи з обдарованими дітьми на вченій раді ХАНО в листопаді 2017року. 20 учителів школи взяли участь у Всеукраїнських та обласних семінарах.                

 

            Вчителі  друкували свої роботи у фахових  та наукових виданнях: У школі  створені творчі групи учителів, що займаються творчими проектами, створюють мультимедійні презентації своїх напрацювань. Наші вчителі Васик Л.Т., Бабій А.І., Кузьменко С.І., Яковенко Н.В., Бурейко В.В., Скараєва С.І. успішно працюють у дистанційній школі громади .

Поступово переходимо на забезпечення ділового використання комп’ютерів у всіх сферах роботи навчального закладу:

Комп’ютер Ноутбук Проектор Проекційна поверхня /переносний екран Аудіо система (колонки) Мультимедійний комплекс
53 7 3 3 2 9

На даний час в школі налічується  53 комп’ютери, 7 ноубуків, 9 мульмедійних комплекси (тільки в цьому навчальному році кількість комп’ютерної  техніки збільшилась на  4 мульмедійних комплекси).

Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників на 1 ПК) – 10 чол. на 1 комп’ютер. До мережі Internet  підключені всі комп’ютери.

 1. Соціальний захист

         Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

Згідно соціального  портрету: у 2017-2018 н.р.

Дітей з багатодітних сімей –                                  121

Дітей  з малозабезпечених сімей   –                        70

З неповних сімей –                                                 145

Неблагополучних сімей –    9,   у них дітей –         17

Дітей з інвалідністю –                                             6

Напівсиріт –                                                            34

Сиріт (позбавлених батьк. піклування ) 

під опікою –                                                            7

Дітей загиблих військовослужбовців  –                   1

Дітей з сімей, постраждалих внасл.

Чорнобил. аварії –                                                   3

Дітей, батьки  яких  знаход. за кордоном  –             5

Дітей  на внутрішкіл. обліку –                                10чол.                  

Дітей, батьки яких (є або були) учасники бойових дій – 17

Внутрішньопереміщених осіб –                                     7

Обдарованих дітей –                                                      65

Сімей, які потрапили в  СЖО (складні життєві обставини) – 10, у них дітей -18, 2 сім»ї – Муратові та Савіцькі знаходяться на обліку в районній  ССД держадміністрації.  На обліку в КМСД – немає. Постійно проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці», «Перерва», «Щоденник», «Ні спізненням», «Учнівська форма»  зустрічі з працівниками служби у справах дітей, прокуратури, з ведучими спеціалістами центру соціальних послуг. Проведено 15 рейдів різної направленості.

         В школі навчається 7 дітей під опікою (Лісовська  Аліна  – 1-Б клас, Лісовська Анастасія – 2-А клас,  Зубкова Ілона -6-Б кл., Лопата Лілія –  7-А, Троніна Дарина -9-Б,  Гнатюк Валерія -9-Б, Гуляєв Андрій –9-Б клас).

         На контролі в школі стоїть 11 учнів  і 8 сімей, які потребують особливої педагогічної уваги, 4учнів – схильних до тютюнопаління. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

 1. Медичне обслуговування:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я»,  заходи ,відображені у шкільній програмі «Здоров’я» сприяють активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється двома кваліфікованими медичними  сестрами. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі школи, забезпечений необхідними медикаментами.

Для попередження та виявлення захворювань  щороку проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

 В цьому році підлягали обстеженню 612 учні. Пройшли обстеження  582 учні, не пройшли (чи не здали довідки) – 20 учнів. З них виявилось здорових – 464 учні,  виділена диспансерна група учнів –  85 учнів, які мають відхилення у здоров’ї. Результати фізичної підготовленості учнів маємо такі: основна група для занять фізкультурою – 393 учні, підготовча – 61 учні, спеціальна група – 14, зовсім звільнених від занять – 10.

Результати моніторингу здоров’я 2018 року свідчать про те, що зменшилася частина учнів, які страждали різними хронічними захворюваннями. Зменшилась захворюваність повітряно-крапельними інфекціями. По всіх захворюваннях ми маємо позитивну динаміку.  

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів.

Медична сестра слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

 Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено  58,7% учнів школи, що на 13,3% більше в порівнянні з минулим роком:  це 70 учнів пільгової категорії, 285 учнів за плату  батьків. В початковій школі  охоплено  гарячим харчуванням –135 дітей,  в 5- 11 класах -150. Вартість харчування: 10-11 грн.

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Кодексу цивільного захисту,  Закону України  «Про дорожній рух», «Правил  пожежної безпек», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи. В цьому році проведено навчання персоналу з питань охорони праці  та прийнято залік (наказ директора школи № 02-а/г від 20.02.2018р.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп’ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

 Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Проте травми є якби ми того не хотіли. За період 2017-2018 н.р. зафіксовано 5 випадків травматизму невиробничого характеру серед дітей та 2 випадки травматизму під час навчально-виховного процесу (це Юхно О. -7-Б кл.  на уроці  фізичної культури та Войтюк С. – учень 6-Б класу травмований на перерві).

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Будівлі школи понад 40 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.

Ми  намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

 Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 29 кабінетів та класних кімнат. Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються,

Протягом останнього року матеріальна база значно покращилась

В цьому навчальному році вперше за останні роки за рахунок коштів бюджету   З 01.09 2017 по 15.05. 2018р придбано матеріальних ццінностей на велику суму.

Перелік товарів, отриманих ОЗНВК «Чаплинська школа-гімназія» у 2017/2018 н.р.

 

№  

з/п

Найменування товару кількість Сума Дата отримання
1 Дошка шкільна 2 5940,00 Вересень 2017
2 Логопедичні та розвиваючі матеріали 76 4330,00 Вересень 2017
3 Журнали 48 3506,00 08.09.2017
4 Кабінет хімії 1 113881,20 20.11.2017
5 Стіл письмовий 2 2900,00 20.12.2017
6 Стелаж 4 6000,00 20.12.2017
7 Полиця 4 2280,00 20.12.2017
8 Стіл для роздаткового матеріалу 2 1320,00 20.12.2017
9 Кабель, мишки 3 475,00 20.12.2017
10 Інтерактивна дошка 1 23386,00 20.12.2017
11 Кульки для басейну 1 3098,00 20.12.2017
12 Басейн 1 5300,00 20.12.2017
13 Логопедичні матеріали 1 5500,00 20.12.2017
14 Розвиткові дошка бізіборд 2 5300,00 20.12.2017
15 Дерев’яні шнурівки 4 2200,00 20.12.2017
16 Обідня ромашка 3 15600,00 Грудень 2017
17 М’ячі волейбольні 10 46800,00 21.02.2018
18 М’ячі баскетбольні 9 3276,00 21.02.2018
19 М’ячі футбольні 6 1950,00 21.02.2018
20 Проектор 1 11990,00 07.02.2018
21 Комп’ютер 1 11990,00 07.02.2018
22 Хлорне вапно 1 600,00 Березень2018
23 Лінгафонний кабінет 1 73110,00 19.04.2018
24 Стіл учнівський 1-місний 46 30532,50 05.04.2018
25 Стілець учнівський 100 36000,00 05.04.2018
26 Стіл учнівський 2-місний 27 21060,00 05.04.2018
27 Холодильник «БЕКО» 1 14350,00 03.04.2018
28 М’ясорубка «Філіпс» 1 4370,00 03.04.2018
29 Духова шафа 1 8835,00 Квітень 2018
30 Витяжна шафа 2 18770,00 Квітень 2018
31 Будівельні матеріали (фарба)   11659,00 Квітень 2018
32 Господарчі матеріали   922,17 Квітень 2018
33 Миючі засоби, інвентар   4016,00 Березень 2018

За рахунок батьківських коштів у 2017-2018 н.р. придбано;

        -підписка на 2018 рік –  2050 грн.;

– будівельні матерали – 2919 грн.;

– полікарбонат для стендів – 620 грн.;

– грамоти, подяки– 200 грн.;

– канцтовари (в основному папір, зошити) – 1536,75грн.;

– спортінвентар– 140,42гнр.;

– господарські товари-2539,75грн.;

– сантехніка (комплектуючі для ремонту туалетів, умивальників) –приблизно 2000 грн.;

–  комп’ютерне обладнання– 2703 грн.;

– витрати на позакласні заходи – 1040 грн.

  Ми вдячні батькам наших учнів, спонсорам за те, що вони, взяли на себе певну частиту обов’язків у справі утримання школи. Батьки разом з адміністрацією створюють комфортні, сприятливі умови своїм дітям для навчання. Жодного разу у батьків не виникало питання, навіщо нам треба робити ту чи іншу справу, і я думаю, тому, що батьківська рада діє відкрито і прозоро.

 1. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю

         Приємно, що у  нашому закладі виробились стійкі традиції  співпраці педагогічного колективу з батьківською громадськістю. В більшості випадків нам вдається знайти консенсус. Протягом 2017/2018 н. р. було проведено:

1) Засідання Ради навчального закладу – 3;

2)Загальношкільні батьківські збори – 1

3) збори голів батьківських комітетів – 2;

3) збори з батьками випускників  11-х класів-2;

4) збори батьків 9-х,10-х класів щодо проведення Ріsи;

5) збори батьків майбутніх першокласників.

 Спектр питань, які розглядались на  зборах різноплановий. Окрім батьківських зборів, з метою підвищення педагогічної культури, рівня психологічної підготовленості батьків проводились заняття в системі батьківського всеобучу, вчителі школи залучали батьків до організації й проведення спільних заходів, виховних годин й навіть до позакласної  роботи з учнями школи. Активно  адміністрація школи співпрацювала  з громадською організацією «Успішні разом». На даний час  ми вдруге приймаємо участь у грантовому проекті КУСАНОНЕ.

 

         Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.

Проблем, які необхідно вирішувати – чимало, і ми  їх стараємося вирішувати, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів та небайдужих батьків.

 Ми любимо свою школу, цінуємо її традиції, звичаї.   Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Бажаю Вам усім хороших, щирих і здорових  дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

Подобається