Аналіз роботи бібліотеки

Аналіз роботи бібліотеки 

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного процесу.

У Законі України „Про загальну середню освіту” важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Бібліотека  забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Саме тому бібліотека школи  є інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, вихователів, одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер.

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: „Я пізнаю світ», „Профільне навчання ”, „Освіта ХХІ століття», « Українська держава крізь віки», «Великий син великого народу», «Книги ювіляри», «Цього ви ще не читали». Усього було протягом навчального року оформлено 22  книжково-ілюстративних виставки.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер, наприклад: „Школа,проблеми, пошуки, рішення», про видатних діячів історії України – Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, до ювілейних дат Миколи Куліша, Олеся Гончара, Олександра Довженка Миколи Гоголя .

Діяльність шкільної бібліотеки  спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову літературу, готувавали „Інформаційний бюлетень новинок”, „Зустріч з новими книгами”, організовував відкриті перегляди літератури та періодики „Зупинись на хвилинку – подивись на новинки”,

На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування. Проведено 48 бібліотечних уроків. Наприклад:

1.     Ознайомлення учнів 1-х класів із бібліотекою.

2.     Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальний зал», самостійний вибір книг (2 класи).

3.     Структура книги. Хто і як створює книги (2-3 класи).

4.     Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці (4 класи).

5.     Твої перші енциклопедії, словники, довідники (5-6 класи).

6.     Газети та журнали для дівчат (7 класи).

7.     Як правильно оформити реферат (8 класи).

8.     Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник.

9.     Довідкова література: універсальна, галузева.

10.            Інформаційний пошук літератури для реферату (9 класи).

11.           Комп’ютерна бібліотека. Дискусія «Про книгу і бібліотеку».

12.           Словник – інструмент пізнання світу»

13.           Сучасне комп’ютерне забезпечення в бібліотечній  всправі.»

  Проводились бесіди з таких тем: „Виникнення писемності”, „Культура поведінки читача”, „Книги – морська глибина”, «Були собі Турбаївці», «Яі моє рідне село» «Права обов’язки учнів»

До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, наприклад: „Україна – це наша родина”, „Книга, обпалена війною”, „Я – особистість”.Виставка – вікторина «Япізнаю світ»

Один раз на місяць у читальному залі бібліотеки проводились інформаційні дні. Цього дня діяли книжкові виставки, були розкладені добірки статей, журналів, газет, а також усе нове і цікаве, що надійшло до бібліотеки гімназії за місяць, випускався інформаційний бюлетень „Радимо прочитати”.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала також виступи на педрадах та методичних об’єднаннях з інформаціями.

Вивчення читацьких запитів – одна з умов результативності довідково-бібліографічної роботи бібліотеки. Вивчення та аналіз читацьких інтересів та читацьких формулярів спонукало бібліотекаря до більш відповідального, уважного та системного підходу в обслуговуванні читачів, а також до пошуку формування духовного спілкування юних читачів та їхніх наставників – педагогів і вихователів.

У зв’язку з цим постійно проводився аналіз читацьких формулярів – індивідуальний, тематичний, груповий тощо.

З метою вивчення загальної картини читання в бібліотеці  проводився аналіз читацьких формулярів з проблеми систематичності читання в читацькій групи 1-4-х, 5-8-х, а також 9-11-х класів.

          Майже всі діти гімназії вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

          Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надає актив бібліотеки.  Разом із бібліотекарем поновлювали екран стану підручників, допомагали в проведенні рейдів – перевірок «Живи, книго!» та обробки і розстановки нових надходжень, в оформленні виставок: «Алеї підручників», «Презентуємо новинки», «Книга скаржиться, книга дякує».

           Не менш значимим в інформаційній роботі був Тиждень дитячої книги « Диво, ім’я якому – книга»   Це загальношкільне свято, для підготовки і проведення якого складався план. Розпочинався Тиждень урочистим відкриттям, а в його процесі обов’язково проводилось „Свято посвячення читачів” та підведення підсумків роботи бібліотеки.

Треба відмітити, що під час проведення масових заходів в рамках Тижня дитячої та юнацької книги увага приділялась впровадженню активних форм популяризації книги, які допомагають дитині пізнавати навколишній світ через літературу. Це були: книжкові виставки, літературні ігри, конкурси знавців книг, вікторини, презентації книг, книжкові огляди:

Тиждень Дитячої та юнацької книги  був цікавий новими формами роботи:Літературно – комп’ютерна екскурсія «Микола Куліш – драматург світового рівня». Урок – презентація  «По сторінках періодичних видань»

 Протягом року в бібліотеці проведені:

Інформаційні години «Цього ви ще не читали», « Державні та народні символи України», «Твори письменників рідного краю» », День інформації «Книжкові іменини», година читання, присвячена Всеукраїнському дню бібліотекаря «Книга – це величезне багатство» , літературні ігри, вікторини  та конкурси «Бібліотечний архітектор», «Найуважніший читач», «Зелена аптека», «Сторінками підручника четвертого класу», конкурс авторського вірша «Мати символ добра на землі»,  літературно історична гра «Усім серцем любіть Батьківщину», конкурс читців «Любіть Україну і пісню її солов’їну», конкурс – турнір на кращий читацький клас 5 – 8 класи,  конкурс знавців творчості Т.Г, Шевченка «Ми чуємо Кобзарю, крізь віки»,  презентації книг  – « Домашня бібліотека (3 класи), “Нова книга в бібліотеці “,урок-презинтація «По сторінках періодичних видань»,конкурс стіннівок «Книга в моєму житті»,  конкурс дитячих малюнків «Малюємо книгу», конкурс міні-творів «Моя перша книжка»  ,  конкурс авторів власної казки, конкурс розумників «Чи знаю я твори Тараса Шевченка?», свято казкової іграшки «Мій справжній товариш», години спілкування «Честь совість, гідність людини».
         Всі заходи були яскравими, проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей, вихованню громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Кожен з учнів знайшов собі справу до душі.
Бібліотека брала активну участь у проведенні предметних тижнів. Світової та української літератури, математики, фізики та інформатики, історії, права,«Тижня дитячої та юнацької книги»  в конкурсі «Найкращий читач року» « Найкращий відгук на книгу сучасного українського автора».
   Бібліотека щорічно бере активну участь у проведенні Всеукраїнської акції „Живи, книго!” з учнівським та педагогічним колективами гімназії. У ході акції проводились рейди-перевірки стану підручників, бесіди, масові заходи, зустрічі з письменниками,  презентації книг, бібліотечні уроки.
На початку навчального року в кожному класі були обрані відповідальні за збереження  книги, створений оргкомітет, оновлені класні куточки «Живи, книго!». В обов’язки відповідальних входили контроль за станом підручників. Один раз на місяць в кожному класі проводились рейди-перевірки. Результати рейдів висвітлювались в класних куточках «Живи, книго!». Кожної чверті актив бібліотеки, бібліотекарі проводили контрольні перевірки збереження підручників, а також відповідальні звітували про свою роботу в класі. Ці результати висвітлювались в бібліотечному куточку «Живи, книго!». Інформація подавалась до адміністрації школи, результати записувались дітям до щоденників. Найкраще збереженні підручники та систематично діяли куточки у таких класах:2а,3а,3б,4а,4б.9а,11а. Проведено десант «Допоможи книзі». Відремонтовано 48 книг.
 Систематично працювала „Книжкова лікарня”, де учні здійснювали (разом з активом бібліотеки) дрібний ремонт книг як на уроках праці, так і в позаурочний час- дарували книгам „друге життя”.Так, в рамках проведення  Всеукраїнської акції „Живи, книго!”, учнями було відремонтовано 95 книг зі шкільної бібліотеки.
Подобається