Атестація навчального закладу

Звіт директора школи Смаровоз Л. С. перед громадськістю про результати атестації школи  у 2016 році 

(скачати та переглянути можна тут)

 

З 23 до листопада по 13 грудня 2016 року проводилась атестаційна експертиза діяльності НВК «Чаплинська школа-гімназія». З основними напрямками діяльності навчального закладу і презентацією педагогічних здобутків виступила директор школи Смаровоз Л.С. У своєму виступі вона зазначила, що протягом останніх 10 років школа створює всі умови для комфортного навчання та інтелектуального зростання дітвори. А це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, оптимальне використання матеріально-технічної бази, забезпечення школи педагогічними кадрами, підручниками, навчально-методичною літературою. Любов Степанівна глибоко охарактеризувала всі напрямки роботи школи. Далі подаємо тезиси її виступу.

У цьому році наш навчальний заклад  розпочав свій 80 навчальний рік.

Склад школярів нашого навчального закладу достатньо стабільний. Рух учнів відбувається за об’єктивних причин і не вносить дестабілізації до процесу розвитку школи. Станом на 1 вересня 2016 року в  НВК «Чаплинська школа-гімназія» 588 учнів, що на 19 більше в порівняні з цим же періодом минулого року. У 2015/16 навчальному році з метою отримання якісної освіти батьками щодня здійснюється підвіз 11 дітей з навколишніх сіл, а також 3-ох учнів з тимчасово окупованої території Криму, на даний час – 10 дітей.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). З 42 випускників школи ІІ ступеню в поточному навчальному році продовжили  навчання  26 учнів:

-технікуми, коледжи – 11 учнів.

-ПТУ – 4 учні;

– за межі України вибула – 1 учениця.

   З 29 випускників 11-х класів вступили на навчання:

– у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 24 учні і це 82,8 % від загальної кількості випускників;

– у ВНЗ І –ІІ рівня акредитації  – 2 учнів;

– ПТУ, курси – 3 учні.       

Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Однією з моделей компетентнісно орієнтованої школи виступає профільна школа. Ось  чому впродовж багатьох років у школі створена і діє система роботи з профільного навчання в 10-11-х класах та допрофільного навчання в 8-9-х класах. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків, у 10-11-х класах сформований біотехнологічний та математичний профілі навчання, учні 8-9-х класів поглиблено вивчають математику, українську мову та літературу, трудове навчання. Чотири класи (1а, 2а, 3а, 4а кл.) навчаються в психолого-педагогічній системі «Розвивальне навчання», використовує цю систему  чотири  вчителя.

Відповідно до нових державних стандартів учні 5-их, 6-их, 7-х та 8-х класів в інваріантній складовій навчального плану гімназійні класи мають  відповідно 3,5 та 4 години для підсилення профільних предметів. З метою їх реалізації для гімназистів викладаються спецкурси «Аранжування особистості», «Навчання ситуативного спілкування», «Логічними стежками математики».

Особливої уваги потребує зміст варіативної складової, який стає предметом подальших напрацювань, обговорень і відслідкувань саме в напрямі впровадження компетентнісного підходу, формування ключових компетентностей. З метою розширення можливостей соціалізації учнів, створення рівного доступу до якісної освіти різним категоріям школярів у відповідності до їх нахилів та потреб навчальний заклад організував діяльність гуртків, секцій, курсів за вибором, факультативів, які допомагають доповнювати комплекс компетентностей інваріантної складової. Години варіативної складової плану ми використовуємо 100-відсотково. У цілому кожного навчального року в середньому – 60 годин. Крім того, маємо 18 годин гурткової роботи.

Вирішальним критерієм школи є якісний склад учителів. Педагогічний колектив НВК «Чаплинська школа-гімназія» є високопрофесійним і самодостатнім. Наш заклад забезпечений штатними працівниками  на 100%.   Із 50 вчителів навчального закладу 48  мають вищу  педагогічну освіту за фахом, що становить 96,5%; 60 % педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди.

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

  • Кваліфікаційний  рівень педагогічних  працівників:
  • – спеціалістів  вищої  категорії  –  29, що становить 58%;  
  • – спеціалістів  першої  категорії – 12, що становить   24%;  
  • – спеціалістів  другої  категорії  – 3, що становить  6%;
  • – мають  звання «Старший вчитель» –10,  що становить 20% ;   

       – звання «Учитель-методист» – 20 ,  що становить 40%.

 

На розвиток творчої особистості вчителя та учня спрямована методична робота в школі і розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. Робота планується в тісній співпраці заступників директора та керівників шкільних методичних структур. Усі зусилля дирекції зосереджені на наданні реальної допомоги педагогічним працівникам, молодим педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, формуванні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який створював би умови для пошуку кращих технологій навчання.

Протягом останніх трьох років у школі активно функціонують  такі методичні підструктури: педагогічна рада, методична рада, консалтинговий центр, 2 кафедри і 6 методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, психологічний консиліум. Третій рік педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою школи «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»». Протягом останніх трьох років в рамках районного конкурсу на краще МО наші методоб’єднання вчителів початкових класів, класних керівників, кафедра МІФ, філології посіли І місце. Цікаво та неординарно відбуваються засідання педагогічних рад школи. Цінним у методичній роботі вчителів закладу є орієнтація педагогів на творчість, на організацію дослідницької, науково-пошукової роботи,  на пошуки більш досконалих педагогічних технологій.  У школі створено шкільне наукове товариство «Інтелектуал», до якого входять 6 секцій. Протягом останніх трьох років сім учнів захищали науково-дослідницькі роботи на рівні школи, району, області. Кращими  були визнані роботи з предметів: історія (вчитель Яковенко Н.В., учениця Гірман К.) та географії (вчитель Грабар О.О., учень Зінченко М.)

Адміністрація школи, вчителі проводять семінари, відкриті виховні заходи, уроки, діляться досвідом роботи з колегами району та області. Педагоги школи регулярно публікують свої роботи у фахових та наукових виданнях: всього 29 статей. Вчителі: Дмитерко А.В., Жолондковський Н В., Бурейко В.В., Андрієць О.М стали переможцями та лауреатами районного конкурсу «Учитель року». Скараєва С.І. двічі ставала переможницею  районного конкурсу «Професіонал року», Грабар О.О. – «Флагман освіти Херсонщини». До складу районної картотеки ППД увійшли методичні розробки 6 вчителів, п’ятеро наших учителів керують районними методичними об’єднаннями, четверо – районними школами  передового досвіду.

За  атестаційний період наш навчальний заклад двічі був переможцем конкурсу «Школа Херсонщини», директор школи – стипендіатом голови Херсонської облдержадміністрації.    

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Так у пошуках ідей, нових технологій та їх реалізації зростає рівень компетентності, професіоналізму персоналу, що позначається на ефективності форм і методів науково-методичної , науково-дослідницької роботи, які у свою чергу впливають на результативність навчального закладу в цілому Важливим показником є рівень особистісних досягнень у різних сферах життєдіяльності учнів. 95% учнів цього року є переможцями олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів різного рівня. Аналіз досягнень наших дітей дає змогу констатувати, що у навчальному закладі проводиться різноманітна та результативна робота  щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів, досягнення яких щороку відзначаються на Святі урочистого вшанування обдарованих дітей.

Комп’ютерне забезпечення та використання ІКТ. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор, комп’ютери є в хімічному, фізичному, біологічному кабінетах. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. В школі функціонують два  комп’ютерних класи, мультимедійне обладнання. На даний час в школі налічується 43 комп’ютери. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників на 1 ПК) – 13 чол. на 1 комп’ютер. До мережі Internet  підключені всі комп’ютери. У 2013 році створено  веб-сайт школи.

У вчителів НВК «Чаплинська школа-гімназія» наявні сертифікати ІКТ. З кожним роком все більше педагогів школи упроваджує нові інформаційні технології на уроках.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, самоаналізи своєї діяльності.

З  метою зміцнення матеріальної бази придбано у І семестрі комплектуючі до комп’ютерів на суму 7000грн. (материнські плати – 4, монітори – 3, клавіатури, блоки живлення, вінчестер, мишки), в ІІ семестрі придбано комплектуючих на 4100 грн., запчастини до проектора.

Проте залишаються проблеми, які слід вирішувати  це, насамперед:

– забезпечення сучасною комп’ютерною технікою навчальних кабінетів, що дало б вчителю необмежену творчу діяльність, кожен учитель міг би раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

Виховна робота у навчальному закладі здійснюється на засадах педагогіки співпраці учнів, їхніх батьків та громадськості і спрямована на реалізацію Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо. Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківські комітети, МО класних керівників) та із діяльності учнів .

    Виховний процес здійснювався у багатьох напрямках: інтелектуально-пізнавальному, духовно-моральному, художньо-естетичному, фізичному, екологічному, психолого-емоційному напрямках. Тільки протягом останнього року проведено 208 позакласних заходи, які охоплювали всі вищезазначені напрямки виховної роботи. Серед них тематичні декади, тижні. Перш за все на високому рівні проходять предметні тижні безпеки руху, фізкультури і спорту, пропаганди правових знань та профілактики правопорушень, благодійництва, чистоти та благоустрою, охорони праці та  безпеки життєдіяльності, заходи з патріотичного,  естетичного виховання, народознавства. На високому організаційному рівні проведено минулого року 9 загальношкільних свят та вечорів, взято участь у понад 30 творчих конкурсах різних рівнів.  

 В школі  підтримуються традиції, започатковані багато років тому. Щорічно ми проводимо такі заходи, як свято «Обдарованість», де підводимо підсумок роботи за І семестр, «Козацькі розваги», «Осінній бал», в цьому році започаткували «Посвяту в п’ятикласники», огляд-конкурс «Клас року», лінійки «Учень місяця», щороку органи учнівського самоврядування у рамках Всеукраїнської акції «Від серця до серця» організовують участь всіх учнів в благодійному ярмарку «Від серця до серця. Наші вчителі і учні прийняли активну участь у зборі котів для оздоровлення дітей воїнів АТО.

На базі НВК «Чаплинська школа-гімназія  працюють волонтери з числа учнів та вчителів. Їх робота тісно пов’язана з загальношкільним напрямками виховання.

Високо оцінюється щороку участь школи у Таврійському барвограї: десять художніх номерів з 17 минулого навчального року отримали найвищу похвалу (це хореографічний гурт, драматичний колектив, вокал, художнє читання в тому числі і авторське). На виставці декоративно-прикадного мистецтва кращими визнані роботи Дрозд Тетяни, Зінченко Анастасії. Козленкової Ані, Чикиренди Артема, Пальоної Марії, Іващенко Анастасії. У  обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій своїй красі дипломами І ступеня нагороджено Задирко Вероніку, ученицю 3-го класу, ІІ ступеня – Вакулко Олега  учня 2-А  класу, ІІІ ступеня Михайловського Іллю – учня 7-Б класу. У районному конкурсі читців «Наша земля-Україна» переможцями стали Коваленко Аліна, Коваленко Анна, Гірман Катерина, Бурлак Марія, Збризький Сергій, Янковська Марія- Антуанета, Дрозд Владислав, Пєтух Анастасія. В обласному конкурсі «Поетичний вернісаж», у районному «Юний поет, зачаровані словом» Бурлак Марія посіла І місце. В районному конкурсі «Читач року» Дужик Юлія, учениця 7-В класу, посіла І місце в районі і І місце в області.

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Ми цілеспрямовано працюємо по організації оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заняття, ранкова зарядка, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спортивних школах; стимулюємо до самостійних фізичних вправ та до виконання домашніх завдань з фізичної культури. Вчителі фізичної культури активно працюють по залученню учнів до спортивних секцій, внутрішкільних змагань з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики. Усі внутрішні змагання є частиною загального плану роботи навчального закладу і проводяться у відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів, затвердженого директором.

Часто змагання проводяться урочисто, за участю педагогічного колективу, батьків і громадськості.

Упродовж навчального року учні школи брали участь у змаганнях різного рівня і маємо такі результати:

– легка атлетика –І місце в районі, прийняли участь в обласних (учень 10-го класу Керіта Олексій здобув перемогу в стрибках у довжину);

– першість району з  волейболу – ІІІ місце;      

– районні змагання з баскетболу – ІІ місце;

– районний турнір з волейболу – ІІ місце;

– легкоатлетичний крос – І місце;

– І місце в районних та І місце в зональних обласних змаганнях «Старти надій»;

– ІІІ місце в фінальних змаганнях в м. Скадовськ.

     У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до спортивно-масової роботи. Протягом 2015/2016 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах, як: «Тато, мама, я – спортивна сім‘я»,    туристичні подорожі та екскурсії тощо.

Великим досягненням впродовж двох років є перемога нашої команди   в районній, обласній війсково-патріотичній грі «Джура». Впродовж двох років наша команда є учасником ІІІ Всеукраїнського рівня.

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей, районним кримінальної міліції у справах дітей, селищною радою.

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я»,  заходи, відображені у шкільній програмі «Здоров’я», сприяють активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Адміністрація та працівники школи створюють безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів. Результати моніторингу здоров’я 2016 року свідчать про те, що зменшилася частина учнів, які страждали різними хронічними захворюваннями. Зменшилась захворюваність повітряно-крапельними інфекціями.

У цьому навчальному році  гарячим харчуванням охоплено 307 учнів – це 70  учнів пільгової категорії, які харчуються безкоштовно, 237 – учнів за кошти батьків, що становить 52,5%, буфетною продукцією – 350 чоловік, що становить 60%. Серед 70 дітей  пільгових категорій:

  • діти під опікою – 6 .

    –    малозабезпечені (згідно довідок) – 64

    У школі є група громадського контролю, яка складається з учителів, працівників їдальні, медичної сестри та батьків. Систематично перевіряється робота шкільної їдальні та складаються відповідні акти. Адміністрація школи та педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо збереження здоров’я та щоденного харчування учнів.

Щорічно на базі школи працює  пришкільний табір „Веселка”, в якому  оздоровлюється від 200 до 250 учнів, зокрема, у 2015/16н.р. оздоровлювалось 213, з них 6 дітей сиріт, 31 дитина з малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО-1, дітей чорнобильців – 1. Протягом зміни працювало 7 загонів.  Тривалість зміни становила 14 днів.

Що стосується матеріально-технічного забезпечення, то протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці, створена програма розвитку матеріально-технічного забезпечення школи. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, навчальних кабінетів, коридорів та сходів, спортивної та актової зали, часткова заміна опалювальних труб, частини електропроводки тощо. Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення, підлоги, стелі, меблів.

Залучення додаткових джерел фінансування навчальним закладом та їх раціональне використання:

З 01.09 2015 по 31.12 2016р. за бюджетні кошти придбано:

– столи, стільці – 2400 + 5110 = 7510 грн.

– спортивний інвентар – 5525 грн.

– дошка маркерна – 324 грн.

– папір – 160 грн.

– комп’ютерна техніка та обладнання – 14884 грн.

– меблі – 12100грн.

– господарський інвентар, миючі засоби – 4082грн.

– медикаменти – 500 грн.

Всього – 45561,50 грн.

З 01.01 2016р. по 01.11. 2016р. бюджетні кошти не виділялись за винятком коштів, які були виділені на запуск котелень. І ось майже рік життєзабезпечення школи здійснюється за рахунок батьківських та спонсорських коштів. А це – поточні ремонти приміщень навчального закладу, заходи по енергозбереженню, ремонт обладнання їдальні, комп’ютерної техніки, комплектуючі для ремонту санвузлів, подача для класів Інтернету, придбання фотоапарата (7580грн.) і лампи для проектора (6008грн.) оформлення кабінетів ,миючі та дезінфікуючі засоби, робочий інвентар і багато іншого. Таким чином з коштів, що надійшли до батьківського благодійного фонду витрачено в І семестрі 2015/2016 н.р. – 25018,85грн., у ІІ семестрі – 29890,13грн. З фондів класів на підготовку кабінетів до навчального року витрачено – 73500грн.

За рахунок підприємств і підприємців було зроблено:

– ремонт спортивної зали – 10 тис. грн., (Окуненко І.М.);

– капітальний ремонт І блоку –  90 тис. грн., (Окуненко І.М)

– установка двох кондиціонерів – 4 тис. грн. (Окуненко І. М.)

– 5178 гривень для ремонту та оформлення школи – базове господарство «Чаплинський комбікормовий завод»;

– допомога для відправки дітей на обласні змагання військово-патріотичної гри «Джура»

Зроблено перші кроки по енергозбереженню у своєму навчальному закладі завдяки співпраці з батьками, районною, селищною радою та громадською організацією «Успішні разом». Так завдяки участі у ІІ і ІІІ фазах спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2015/2016н.р. були виконані роботи по капітальному ремонту м’якої покрівлі двох блоків початкових класів  на суму 300178 гривень.

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

– капітального ремонту сьогодні  потребує підлога в останніх трьох блоках початкових класів особливо  ІV;

– для попередження руйнування будівлі, з метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу конче необхідна  заміна прогнивших дерев’яних віконних блоків особливо у ІІ і ІІІ блоці;

– капітальний ремонт м’якої покрівлі перехідної галереї;

– ремонт установки по очистці питної води.

Розвиток навчального закладу, його персоналу залежить від сукупності зовнішніх факторів впливу на школу. Ми переконані, що ефективною є діяльність такого педагогічного колективу, який враховує у своїй діяльності особливості мікросоціуму школи, результати діагностики намірів батьківської громадськості та соціальний запит. Ось чому ми будуємо свою управлінську діяльність на активній взаємодії із середовищем. Завдяки розширенню соціальних партнерів нам удається вирішувати пріоритетні завдання освітньої сфери: підвищення якості освіти та рівня доступності якісної загальної освіти. Так, упродовж останніх років у школі створена система соціального партнерства як система співпраці з органами місцевого самоврядування, депутатами, батьками, громадськістю, позашкільними установами, вищими навчальними закладами, профільними науковими установами на основі угод. З питань партнерства в освіті ми ділилися досвідом роботи на обласній науково-методичній конференції (надрукована стаття), у районній газеті. Вважаю, що саме участь нашого закладу у Всеукраїнському експерименті «Формування іміджу навчального закладу в умовах регіону» сприяє досягненню конкурентоспроможності закладу, іміджу учителя, на його авторитету. Як свідчать результати діагностики,  школа має високий рейтинг серед батьків та освітян району, а саме: 90% респондентів схвалюють стиль керівництва навчальним закладом, введення інновацій у навчально-виховний процес; 87% батьків високо оцінюють рівень професійно-педагогічної компетентності вчителів та їхній творчий потенціал; 93% опитаних зазначають, що кожне нововведення у школі спрямоване на дитину, позитивно відбивається на її розвитку.

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають вчителям та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

– оптимальне формування мережі навчальних закладів;

– зміцнення матеріально-технічної бази;

– забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

– формування здорового способу життя;

– реалізація  проектів тощо.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є дні відкритих дверей, які проводяться двічі на рік, а також батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції..

Вищим органом громадського самоврядування рада школи до складу якої входять батьки, учні, учителі.

Школа – це відкрита, соціально-педагогічна система, яка взаємодіє з багатьма соціальними інститутами; про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи такі поняття, як «конкурентоспроможність», «освітня послуга», «реклама». Тому проблема створення іміджу школи виступає як необхідна складова конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх послуг.

Отож, аналіз результатів за цей міжатестаційний період говорить про  наступне: школа підтримує свій позитивний імідж її рейтинг  забезпечується єдністю діяльності вчителів, учнів та батьків.

Школа – це місце, де народжується завтрашній день нашої країни, формується її майбутнє, і в нашій школі-гімназії, як і в будь-якому навчальному закладі, ми намагаємося дати знання учням та підготувати їх до дорослого життя.

 

Подобається